„Ono smo što jedemo“ je toliko mudra i duboka istina da je apsolutno nemoguće utvrditi njen izvor. Ona jednostavno postoji kao smernica koja nam pokazuje na koji način da razmišljamo ukoliko želimo za sebe optimalan život. Na prvi pogled može se pomisliti da se ovde misli na hranu koju unosimo, i taj osećaj je apsolutno tačan. Ukoliko unosimo živu hranu naše telo će biti prožeto životom, snažno fleksibilno lagano i izdržljivo. Ukoliko ga zatrpavamo mrtvom materijom ono će svoj život potrošiti da tu mrtvu materiju preradi i eliminiše. Njegova frekvencija će se sniziti na nivo homeostaze sa neživom materijom isto kao što će se povećati da dođe u homeostazu sa visokom vibracijom hrane pune života.

Homeostaza

Na isti način, ovaj princip homeostaze se odnosi i na sve ostale vibracije koje svesno primamo u svoje telo. Ukoliko gledamo nasilne sadržaje ili slušamo ogovaranje, tračeve, psovke i uvrede, naša ukupna vibracija se snižava samim izlaganjem ovakvim sadržajima. Isto važi i za vibracije koje primamo putem vida, ili pak doživljavanjem emocija kao što su zavist, strah, sumnja, mržnja, bes, osuda itd. Dajući im svoju energiju mi svesno tražimo da se naša ukupna vibracija snizi i uskladi sa nivoom vibracije na kojoj se ove emocije nalaze. Isto važi i za negativne misli, sećanja i buduće projekcije koje okidaju emocionalne reakcije i vuku našu vibraciju naniže i time manifestuju u našem iskustvu upravo ono što mislimo i osećamo. Isto vaći i kada mislimo o stvarima koje ne želimo ili kada smo protiv nečega. Energija i vibracija ne znaju za NE, a naša snaga je toliko velika da možemo manifestovati pasolutno sve što se nađe u našem umu i emocionalnom doživljaju. Na ovaj način se hranom može smatrati svaka vibracija koja ulazi u naš sistem, a živom hranom ona koja koja podiže našu ukupnu vibraciju ili je pak održava na visokom nivou

Manifestacija

Imajući u vidu da sami kreiramo svoju stvarnost i iskustvo na sasvim direkran način, jasno nam je da će svaka vibracija kojoj dozvolimo da bude deo našeg iskustva samim tim dobiti novu energiju od nas i biti ponovo projektovana, reciklirana i osnažena u stvarnosti. Ovo posebno važi za vibracije snažnog emotivnog/energetskog naboja koje se veoma brzo i lako materijalizuju u našem iskustvu. Najniža vibracija koju možemo manifestovati u svetu dualnosti je vibracija straha. Ona se krije u korenu svih drugih negativnih osećanja poput besa, zavisti, ljubomore, mržnje i ostalih. Svi ovi su upravo derivati i izvedenice straha tj. njegova druga imena data u odnosu na specifične životne situacije.  Vibracija straha može biti izuzetno snažna i tako, gotovo neverovatno brzo manifestovati svoj uticaj u spoljašnjem svetu. Ukoliko ovo shvatimo kao izazov i priliku da svoj strah prevaziđemo učinićemo ogroman korak ka tome da sprečimo njegove buduće manifestacije. Ovo se naziva procesom suočavanja i predstavlja jedini način da se strah prevaziđe i njegova vibracija prebaci u viši red.

Ljubav

Suprotna vibraciji straha je vibracija ljubavi. Ona je najviša vibracija koja se nalazi u svetu dualnosti. Ljubav predstavlja naš prvi cilj u procesu podizanja vibracije iako nije najviša vibracija koju je moguće dostići. U svetu dualnosti predstavlja ljubav neophodnu odskočnu dasku. Ona vodi u razumevanje suprotnog kraja spektra koje je neophodno da se čitav koncept dualnosti prevaziđe. Ukoliko smo u stanju da osetimo frekvenciju ljubavi u svim svojim telima, automatski isključujemo mogućnost pojavljivanja straha kao njene suprotnosti, i onemogućavamo negativne manifestacije u svom životu. Stvaramo prostor da naš život bude upravo onakav kakav želimo.
Zbog ovoga se pojam detoksifikacije odnosi na eliminisanje iz svog iskustva svih niskih vibracija i podizanja ukupnog energetskog potencijala naših tela. Ovaj proces najlakše je započeti u domenu fizičke hrane koja često predstavlja najveće opterećenje za sistem i stvara najveće prepreke. Ipak ne sme se zaboraviti ni ulogu ostalih vrsta hrane koje nam mogu podići nivo vibracije do visina koje nismo mogli ni da slutimo i dozvoliti nam da se oslobodimo ograničenja koja nismo ni znali da imamo.
 

Hvala na posvećenoj pažnji i izdvojenom vremenu i energiji!

Širi info:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *