Ukoliko telesne funkcije posmatramo u ciklusima, najlakše je da to učinimo na osnovu ciklusa kroz koje prolazi hrana u našem telu. Ti ciklusi su unos, obrada/varenje, apsorbcija/usvajanje, iskorišćenje i eliminacija. Jedino ako sve ove procese posmatramo kao celinu možemo shvatiti kako nastaje disbalans ljudskog organizma. Ovakvo shvatanje nam takođe omogućava da pronađemo tačan uzrok/e pojavljivanja problema i da izbegnemo veoma česte zablude koje upiru prstom samo u probleme unosa hranljivih materija i pokušavaju da nam rešenje ponude kroz suplementaciju izolovanim jedinjenjima.

Unos

Da ne bih odmah na početku bio pogrešno shvaćen želim da postavim ogradu. Naravno da u svakom slučaju moramo voditi računa o tome da naš unos bude adekvatan. O tome sam već dosta pisao u prethodnim tekstovima. (HRANA, ISHRANA, PROTEIN, ŠEĆER, ŽIVA HRANA.). Ipak neki od nas su se suočili sa zdravstvanim problemima koji su uporni uprkos naizgled idealnom unosu.

Ovaj problem nije moguće rešiti jednostavno povećavanjem unosa u nadi da će to biti dovoljno. Očigledno je da se mora pogledati u neku drugu stranu. Ukoliko taj neko nije u stanju da namirnice adekvatno svari, džaba u sebe sipa najkvalitetnije gorivo. Ono ne može pokazati svoju pravu snagu. Ukoliko plakovi i masnoće onemogućavaju usvajanje, opet nema vajde od kvalitetne hrane, ona ne ulazi u telo. Ukoliko je endokrini sistem u raspadu i ne luči adekvatne hormone i enzime za pravilno iskorišćenje opet je jalovo gledati na unos.  A najčešći način da se ove telesne funkcije ugroze jeste kada je ugrožen eliminacioni ciklus.

Eliminacija

Sada bi mnogi mogli reći da je nepravilna eliminacija uvek uzrokovana nepravilnim unosom i bili bi u potpunosti u pravu. Najefikasniji način da kompromitujemo eliminacioni ciklus jeste da u sistem unosimo metrije koje je gotovo nemoguće eliminisati pravilno. Ipak, činjenica je i da sama ispravka unosa često nije dovoljna da se uspostavi pravilna eliminacija. Dugogodišnje konzumacija teške hrane dovodi do stvaranja naslaga na svim nivoima eliminacionog ciklusa. Na nivou tela to se ukazuje kao plakovi i naslage u probavnom traktu, na nivou organa kao masnoće koje popunjavaju prostore između njih, a na nivou ćelije kao limfna stagnacija u međućelijskim prostorima. Svaki od ovih nivoa može biti zakrčen neeliminisanim otpadom i na taj način doprinositi propadanju telesnog sistema i stvaranju simptoma.

Sistemi

U eliminacionom ciklusu ljudskog organizma učestvuje nekoliko velikih telesnih sistema.

  • Najočigledniji sistem je naravno ljudska probava. U njoj se iz hranljivih materija izdvaja sve ono što je korisno i šalje na iskorišćenje, a ostatak se izbacuje. Probavni trakt takođe ima i ulogu eliminatora međućelijskog otpada ukoliko postoji prohodnost kroz crevni zid. Kao što je moguće da hranljive materije prođu kroz crevni zid dublje u unutrašnjost tela, tako je moguće i da prljavština prođe u suprotnom pravcu i bude na taj način eliminisana. Ovo naravno važi jedino ukoliko nisu prisutni plakovi na crevnom zidu niti limfna stagnacija među njegovim ćelijama.
  • Manje očigledan sistem eliminacije je bubrežni sistem koji zajedno sa bešikom ima funkciju da prečisti krvotok i limfotok. Ovo je glavni put eliminacije produkata ćelijskog metabolizma u spoljašnju sredinu. Gigantski limfni sistem doseže do svake ćelije, kupi sve što one odbace kao nepotrebno i odvodi to do bubrega koji predstavljaju filter za odvajanje tih nečistoća. Zbog toga, i najmanji poremećaj rada bubrega u dugoročnom smislu znači propadanje zdravlja.
  • Koža je takođe eliminacioni organ limfnog sistema i često se smatra trećim bubregom kod čoveka. Ona rasterećuje bubrege i kroz svoje pore izbacuje mnoge štetne materije u vidu znoja i gasova, a ponekad čak i čvrstih materija (recimo perut, krmelji, tvrde sline). Nepravilna eliminacija u probavi je glavni uzrok neprijatnog telesnog mirisa kod ljudi. Promene na koži u vidu bubuljica, ekcema i sl. posledica su smanjenog rada bubrega. Tada koža preuzima veliki deo tereta eliminacije do te mere da se na njoj stvaraju promene.
  • I na kraju, ne smemo zaboraviti ni sistem disajnih organa koji je takođe priključen na limfotok i može poslužiti kao kanal za eliminaciju. Ovo je najvidljivije u periodima takozvane prehlade kada se pluća i sinusi koriste kao kanal za eliminaciju sluzi, a sa njom i međućelijskih nečistoća. U svakodnevnoj upotrebi disajni sistem ima ulogu eliminacije nepotrebnih gasova iz organizma.

Detoks

Metod regenerativne detoksifikacije se zasniva upravo na uspostavljanju pravilnog eliminacionog ciklusa na svim telesnim nivoima i u svim sistemima. Ovakav pristup dozvoljava telu da odmori od zadataka  eliminacije novih materija. Kada se unos podesi na ovaj način, telo je u mogućnosti da tako oslobođenu energiju preusmeri na rastvaranje svih vrsta naslaga i njihovo izbacivanje. Ovaj proces može se odvijati na nekoliko nivoa, kao što je ranije opisano u odeljku o postu. Najbitniji činioci ovakvog pristupa su pravilna hidratacija organizma dominantno voćnom hranom ili njegovim sokovima i primena lekovitog bilja kao podrške organizmu u obliku čajeva i/ili tinktura, sa naizmeničnom primenom suvog posta po potrebi.

 

Hvala na posvećenoj pažnji i izdvojenom vremenu i energiji!

Širi info:

One thought on “Eliminacija”

  1. Додатак: и полни систем је систем елиминације.
    Требало би мало детаљисати: елиминација иде и преко суза, церумена из ушију, врши се преко језика (зато је ефикасно бућкање уља),

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.