Telo

Kao što je navedeno u uvodnom delu cilj je da se stekne osnovno razumevanje ljudskog tela i da se ono prikaže na što jednostavniji mogući način da bismo mogli što lakše da razumemo principe po kojima telo fonkcioniše i steknemo uvid u poreklo eventualnih poteškoća koje u njemu stvaramo.

Najuprošćeniji način da shvatimo ljudsko telo jeste da razumemo da se ono sastoji od oko 100 triliona ćelija i da sve ove ćelije imaju prostore između njih koji su ispunjeni telesnim tečnostima. Ćelije sličnog oblika i funkcije grupisane su u tkiva, a ova u organe koji predstavljaju nosioce telesnih funkcija. Ukoliko se vratimo na telesne tečnosti možemo konstatovati da u ljudskom telu postoje dva sistema telesnih tečnosti: krvotok i limfotok. Krvotok je po svojoj zapremini manji sistem pretežno zatvorenog karaktera, brzo teče i opslužuje ćelije hranom, vodom i kiseonikom. Veoma je bitno imati na umu da ovaj sistem uvek mora biti blago alkalan. Limfotok je sistem koji predstavlja 75-80% međućelijskih tečnosti u organizmu, poluotvorenog je tipa, zasnovan na mastima zbog čega teče sporije i bavi se sakupljanjem i neutralisanjem otpadaka (uglavnom kiselina) koje ćelije stvaraju sagorevanjem hrane i oslobađanjem energije, budući da ćelije nisu u stanju da ustanu i odšetaju do toaleta. Ako uzmemo analogiju da je organizam jedan grad gde su ćelije kuće i zgrade, krvotok bi bio vodovod, a limfotok kanalizacija, i ovako gledajući jasno je da ova 2 sistema moraju biti odvojena, kao i da se krv ni u kom slučaju ne bavi ćelijskim otpadom već i sama izbacuje svoj otpad u kanalizaciju čija je funkcija da se nosi sa kiselinama. 

Postoji još nekoliko faktora telesnog sastava koje je bitno razumeti, a to su bakterije, gljivice, virusi i paraziti.

Bakterije predstavljaju nezaobilazne stanovnike svakog organizma, žive u crevnom traktu, međućelijskim prostorima i limfnim čvorovima i u našem gradu predstavljaju komunalnu službu jer razlažu otpadne materije i smanjuju im kiselost. Iz ovoga se već vidi da je prenamnoženost bakterija u telu uzrokovana velikom količinom otpada koji za njih predstavlja hranu. Ukoliko nekim hemijskim ili drugim uticajima uklonimo našu komunalnu službu iz organizma dolazimo u rizik da kiseline budu peviše jake i krenu da ih oštećuju tkiva u organizmu. U takvoj situaciji dolazi i do zgušnjavanja i stagnacije limfnog sistema, formiranja kamenja u organizmu i početka procesa upale u tkivima u kojima se kiseline nagomilaju i stvaraju najveći broj simptoma koji muče savremenog čoveka.  Pored navedenog, mogu postojati i drugi razlozi limfne stagnacije kao što su genetske slabosti tkiva, nepravilno disanje, nedostatak fizičke aktivnosti, otpad koji proizvode gljivice i paraziti, neadekvatna endokrina aktivacija bubrega, neurološke slabosti, kao i naravno nepravilna ishrana kojom možemo preopteretiti našu komunalnu službu. Više o tome u odeljcima o limfotoku i hrani.

Gljivice se u ljudskom telu, kao i van njega, bave fermentacijom šećera i dolaze na gozbu ukoliko telo nije u stanju da postigne da razloži sve složene ugljene hidrate, kojima često preopterećujemo sistem organa za varenje. Uzrok njihovog povećanog prisustva je najčešće dvostran. S jedne strane imamo slabost proizvodnje hormona nadbubrežne žlezde zaduženih za metabolizam šećera (adrenalina) a sa druge povećan unos složenih šećera (skroba) koji ostaje neiskorišćen čime se stvara povoljan teren za njihovo bujanje.

Virusi ne predstavljaju živa bića već molekule proteina/kiseline čija je uloga da se zakače za membranu oštećene ćelije i na taj način daju signal imunom sistemu da ih odstrani. Ljudi koji nemaju veliki broj oštećenih ćelija mogu imati velike količine virusa u sebi bez manifestovanja simptoma koji se ne javljaju zbog prisustva virusa nego zbog otpada koji oštećuje ćelije i poziva viruse da ih obeleže.

Ostali paraziti kao razne vrste crva i glista, kao i neke bakterije bave se razlaganjem viška proteina i najćešće se mogu pronaći kod onih koji koriste tkiva drugih životinja kao hranu.

Preostali faktori telesnog sastava su minerali (koštani sistem), voda i dve kategorije otpada: ćelijski i neeliminisan crevni sadržaj koji kod mnogih od nas može dostići težinu i od preko 10kg kao i određena količina gasova.

 

Hvala na posvećenoj pažnji i izdvojenom vremenu i energiji! 

Širi info: