Reakcije

Ne bi smo mogli voditi razgovor o detoksifikaciji a da se ne dotaknemo teme onoga što se naziva detox reakcijama ili kako neki vole da kažu krizama isceljenja ili krizama eliminacije. Ove reakcije mogu biti veoma raznovrsne i po svojoj prirodi i manifestaciji veoma nalikuju simptomima nastajanja problema. Tako se za vreme procesa detoksifikacije može desiti da osećamo mučninu, bolove, nesvesticu, da imamo razne kožne reakcije, može opadati kosa, nokti, dolazi do krvarenja zuba, desni pa čak i iz bubrega ukoliko se pokrene neki kamen. Za razumevanje ovih telesnih reakcija veoma je bitno da imamo na umu nekoliko stvari. Uzmimo za primer bolove koji su su jedna veoma neprijatna manifestacija procesa ozdravljenja ali veoma neophodna i predstavlja znak da je proces u toku. Ukoliko razmislimo logički, tkivo je bolelo prvi put dok su kiseline ulazile u njega, onda se telo zaštitilo i stvorilo stanje homeostaze ili naslagama masnoće oko tkiva ili zadržavanjem vode ili kalcifikacijom tkiva. Ovo se najjasnije manifestuje na mestima starih povreda i genetskih slabosti organizma. Kada u procesu detoksifikacije počnemo da čistimo telo, ove odbrambene barijere se prve ispiraju i simptom se vraća istim intenzitetom kao i kada je nastajao dok god telo ne eliminiše uzrok i tada bolovi jednom za svagda nestaju.

Ponekad je ovaj proces veoma agresivan i može se čak desiti da vidimo manje količine krvi recimo u šlajmu koji iskašljemo ili u stolici i ovo nije razlog za zabrinutost već prilično standardna pojava u periodima pojačane eliminacije otpada. Još jedna stvar koja je veoma bitna za proces detoksifikacije, a pogotovo ukoliko je u pitanju post, jeste da telo dok se čisti ne toleriše slabosti ćelija i tkiva, već ih razgrađuje i eliminiše ili koristi kao hranu. Ovo je u potpunosti očekivano i u skladu sa zakonom prirode koja podržava jake a eliminiše slabe. Zvuči pomalo surovo, ali je apsolutno istinito. Tako se može dogoditi da u procesu detoksifikacije opada kosa, ljušti se koža, otpadaju mladeži. Mnogim ljudima se događa promena boje očiju, kože i kose. Ipak, jedna od najčešćih reakcija, a i najpoželjnija sa stanovišta eliminacije sluzi jesu takozvani simptomi prehlade i gripa odnosno povišena telesna temperatura, kašalj i iskašljavanje sluzi i eliminacija sluzi putem sinusa. Svrha povišene telesne temperature je višestruka. Naime, sa jedne strane ona omogućava imunim ćelijama da se brže kreću kroz organizam zbog smanjene viskoznosti limfnog sistema, s druge strane služi da redukuje broj patogenih mikroorganizama koji teško preživljavaju temperature preko 39-40 stepeni, a uz to i promoviše znojanje i eliminaciju kroz kožu.

Kada smo već kod toga, kožne reakcije su veoma česta pojava u ovom procesu jer je koža jedan od najznačajnijig eliminacionih organa limfnog sistema. U tom smislu mogu se javiti razne blande nalik na ujede insekata, zadebljanja, bubuljice, promene nalik opekotinama, svrab, crvenilo, osećaj da nam nešto gmiže pod kožom… Sve ove reakcije stavljaju nam do znanja da se limfa pokreće kroz organizam kao i da su nam bubrezi preopterećeni ili im je funkcija smanjena pa koža mora da preuzme jedan deo njihovog posla. Može se čak i desiti da se stare rane ponovo otvaraju, čiste i zatvaraju bez ožiljka. Česta pojava su i eliminacije gnoja i sluzi kroz sve moguće otvore na telu: oči, uši, desni, pupak, polne organe… Telo takođe izbacuje kalcifikacije, pesak i kamenčiće, a ne treba zaboraviti ni naslage nesvarene hrane koja je ponekad i godinama neeliminisana stajala u crevima. Sve su ovo dokazi eliminacije, iako ponekad neprijatni ipak poželjni i neophodni u procesu uspostavljanja balansa tela.

U ovom periodu može doći do velikog gubitka telesne mase što može biti izvor zabrinutosti i na kraju i pritisaka od strane okoline. U tim situacijama moramo uvek imati na umu da telo odbacuje samo ono što mu ne treba i da će kasnije sve to nadoknaditi mnogo kvalitetnijim materijalima. U pitanju je jednostavno to što se proces eliminacije po pravilu odvija brže od procesa regeneracije, i za potpuni oporavak potrebno nam je veliko strpljenje, istrajnost i odlučnost da prevaziđemo ustaljene norme, predrasude i načine razmišljanja koji nam nisu doneli rezultate.

Druga kategorija je ona koja za mnoge od nas može biti čak i mnogo teža i strašnija a to je detoksifikacija emocionalnog sistema. Ogromna većina nas prekomerno jede u periodima emocionalne nestabilnosti i na taj način u izvesnom smislu hranu koristi kao sedativ protiv ispoljavanja ovih emocija, a one za uzvrat ostaju zaključane u našem fizičkom telu i oslobađaju se tek kada telo krene da se oslobađa otpada sa kojim su uvezane. Poznato je da su jetra i žuč povezani sa osećajem besa, za bubrege je vezan strah, za pluća tuga itd, i prilikom čišćenja ovih organa može dolaziti do ogromnih oscilacija u smislu raspoloženja i emocionalnog balansa. Skoro svi koji su prošli ovaj proces svedoče javljanje nekontolisang plača koji pored oslobađanja naboja emocionalne energije predstavlja i metod detoksifikacije očiju sinusa i ostalih tkiva glave. Ovi periodi su veoma naporni i iscrpljujući kako za nas tako i za našu okolinu, ali opet neophodan deo lanca akcije i reakcije gde mi moramo da preživimo posledice pogrešnog načina života i suočimo se sa svojim neznanjem pre nego što možemo biti potpuno regenerisani.

I na kraju ne sme se zaobići ni duhovna dimenzija detoksifikacije i posta koja je dobro poznata još iz najranijih izvora u koje imamo uvid. Proces detoksifikacije uklanja barijere u protoku energije kroz telo, kako fizičko tako i mentalno, emocionalno, alstralno, i na taj način nam omogućava duboke uvide o prirodi stvarnosti, sveta i nas samih, dozvoljava nam da se smestimo i definišemo svoju svrhu na potpuno nov i neočekivan način. Neretko, pogotovo na postu imamo iskustva jedinstva sa celinom koja jeste naše okruženje. Meditacija je lagana i zabavna, fokus izoštren i precizan, mentalni kapacitet umnogostručen, a čulna percepcija sve osetljivija kako napredujemo u procesu. Krajnji ishod procesa detoksifikacije i regeneracije je preporođena individua potpuno novih pogleda na svet, život i sebe, oslobođena fizičkih i mentalnih poteškoća, spremna da se uhvati u koštac sa svojom svrhom i da svesno teži ka višim nivoima razumevanja, svesti i evolucije svog bića.

Hvala na posvećenoj pažnji i izdvojenom vremenu i energiji! 

 

Širi info: