Limfotok

Kao što možemo pretpostaviti iz veoma kratkog razmatranja našeg tela i njegovog funkcionisanja, limfotok predstavlja jedan od najvažnijih sistema koji moramo razumeti ukoliko želimo da se počnemo baviti sopstvenim zdravljem i preokretanjem simptoma koji skoro svi poslovično imaju svoj koren u ovom sistemu.

Ovaj sistem je ključan, a veoma lak za razumevanje ukoliko nastavimo i malo proširimo analogiju sa gradom i određenim funkcijama koje se u njemu obavljaju. U ovoj analogiji ćelije su kuće i zgrade, krv je vodovod a limfotok kanalizacioni sistem. Svaka naša ćelija je malo živo biće koje jede i eliminiše materije koje mu nisu potrebne. One sve nepoželjno izbacuju u međućelijske prostore i tu na scenu stupa limfotok koji dolazi do svake ćelije, kupi i odnosi te materije.

Ovde se može postaviti pitanje kako funkcioniše taj proces odnošenja kao i koje je krajnje odredište za ove materije odnosno šta se sa njima dalje dešava?

Jedan od mehanizama pokretanja limfotoka je naprosto pokretanje tela gde samo grčenje i opuštanje mišića  potiskuje limfu kroz međućelijske prostore, a drugi, i verovatno najbitniji mehanizam se često previđa. Naime, kao što krvotok ima svoju pumpu koja pomaže cirkulaciju, tako i limfotok poseduje svoju. Za krvotok pumpa je naravno srce, dok je za limfotok, zbog njegove veličine i gustine potrebna znatno veća i jača pumpa, i tu ulogu igra sistem organa za disanje gde pluća predstavljaju membranu, a dijafragma motor koji je pokreće. Širenjem i skupljanjem pluća se, pored drugih funkcija, obezbeđuje ritmička promena unutašnjeg/međućelijskog pritiska organizma čime se limfna tečnost po principu vakuum pumpe usisava i provlači kroz limfne sudove i međućelijske prostore.

Odgovor na drugo pitanje, gde je odredište otpadnih materija iz limfotoka, takođe možemo dobiti nastavljajući analogiju sa gradom i funkcionisanjem otpadnog sistema u njemu. Kada pustimo vodu u našem kupatilu ona otiče sistemom cevi do septičke jame koja se nalazi ili u dvorištu kuće, ili grad ima velike septičke jame za veći broj domaćinstava. Isto tako naše telo ima veliki broj septičkih jama na strateškim lokacijama i njih nazivamo limfnim čvorovima. Kao i druge septičke jame, i ove u našem telu su pune bakterija koje razlažu otpad i smanjuju mu kiselost, a imamo još i imune ćelije koje se bave reciklažom oštećenih ćelija. Nakon smanjenja kiselosti otpada on nastavlja svoj put ka organima filtracije i eliminacije u spoljašnji svet, a to su za limfotok u prvom redu bubrezi i mokraćni sistem pa zatim sluzokoža debelog creva, pluća i sinusa, kao i koža koja smatra trećim bubregom.

U sledećem odeljku se bavimo pitanjem šta se deševa kada je limfni sistem u stagnaciji odnosno kako je čovek odgovoran za stvaranje većine neprijatnih simptoma sa kojima se nosi ne poštujući princip: kako poseješ tako ćeš i žnjeti, tj. zakon akcije i reakcije, uzroka i posledice ili na drukčije rečeno, na koji način ga nemilosrdno šiba karma.

Hvala na posvećenoj pažnji i izdvojenom vremenu i energiji! 

Širi info: