Donacije

Veliki pozdrav i hvala na razmatranju mogućnosti donacije ovom sajtu. Davanjem donacije svako je u situaciji da prema svojim mogućnostima od srca izrazi zahvalnost i da podršku za dalji rast i razvoj ovog sajta i njegovog autora. Rad, trud, vreme i naravno energija već su uloženi za istraživanje opisanih tema, njihovu kompilaciju i prezentaciju publici. Na čitaocima i klijentima ostaje da procene da li im je, i u kojoj meri ovaj sadržaj uvećao znanje i razumevanje i iskustvo i na koji način oni taj kvalitet vrednuju. Protok energije u sistemu u kome se nalazimo je nezaobilazan i neminovan, i u tom smislu autor može biti siguran da njegova energija nije uzalud uložena. Ipak, kao i u ostalim sferama ljudskog delovanja, tako i u energetskom protoku, uvođenje svesnog elementa je ključan faktor za uspostavljanje smislenih odnosa i izgradnju održivih struktura. U tom smislu, autor ovog sadržaja otvara sledeće kanale za svesno usmeravanje uzvratne energije i izražavanje zahvalnosti. Čitaoci i klijenti su pozvani da osmisle i predlože i druge načine za zatvaranje energetskog kruga koji su u većoj meri u skladu sa njihovim trenutnim životnim situacijama i mogućnostima.

Za čitaoce i klijente iz Srbije otvorena je mogućnost uplate novca sa naznakom DONACIJA na sledeći račun:

  • 160-5500100793017-46

Za čitaoce i klijente koji se nalaze van Srbije moguća je donacija posredstvom Paypal platnog procesora na sledećem linku:

ili putem Western Uniona.

Čitaoci i klijenti su pozvani da osmisle i predlože i druge načine za zatvaranje energetskog kruga koji su u većoj meri u skladu sa njihovim trenutnim životnim situacijama i mogućnostima. Izražavanje zahvalnosti i davanje su načini da se otključaju u čoveku određeni energetski potencijali i obezbedi protok energije kroz naš sistem u meri i obimu koji je nemguće ostvariti na drugi način.  Ovakav protok energije je obostrano koristan za primaoca i za davaoca. Hvala na podršci! 💜