Detoks

Detoks to jest detoksifikacija predstavlja proces alkalizacije i uklanjanja iz ljudskog tela prepreka u protoku energije u vidu nataložene sluzi i ćelijskog otpada odnosno kiselina koje nam oštećuju ćelije i stvaraju bolne simptome ukoliko se blagovremeno ne odstrane. Veoma je bitno naglasiti da je ovaj proces prirodna funkcija ljudskog tela koju ono obavlja sakodnevno, bolje rečeno u svakom trenutku života. Problemi nastaju onda kada kombinacijom različitih faktora telo postane preopterećeno zadacima eliminacije i počne da zaostaje u obavljanju ovog posla. Najbitniji faktori koji doprinose limfnoj stagnaciji i dovode organizam do stanja prevelike kiselosti i pojave simptoma su sledeći:

  1. Hrana čiji su produkti metabolizma kisele prirode. U ovu kategoriju u prvom redu spadaju namirnice sa visokim sadržajem proteina i složenih šećera kao što su meso, jaja, mleko i mlečni proizvodi, mahunarke, orašasti plodovi i semena. U ovu kategoriju takođe možemo svrstati i svu hranu industrijskog porekla punu konzervanasa, rafinisanog šećera, boja, emulgatora, stabilizatora, pojačivača ukusa i drugih hemikalija kojima nije mesto u ljudskom organizmu. Ovde spada gotovo sva hrana koja je izašla iz fabrike, zapakovana, sa odštampanom listom sastojaka. Sve ove namirnice ni u kom slučaju ne predstavljaju prirodnu hranu za ljude i njihov negativan uticaj na organizam je dvostruk. U prvom redu one, svojim kiselim ostacima, doprinose upalnim procesima u eliminativnim organima limfnog sistema tj u bubrezima, a kasnije i njihovom oštećenju i smanjenju funkcije filtracije limfnog sistema koji počinje da stagnira u našim tkivima. S druge strane, kiseli ostaci metabolizma proteina deluju dehidrirajuće na kompletan limfni sistem, isušuju ga i usporavaju njegov protok i na ovaj način. Ovo može dovesti i do stagnacije limfotoka u kožnim tkivima, tako zakrčiti još jedan eliminacioni kanal i dodatno pogoršati probleme izazvane stagnacijom.

  2. Štetne navike kao što su pušenje, konzumacija kafe, alkohola, i drugih legalnih i nelegalnih narkotika više nego evidentno imaju poguban uticaj po naše zdravlje. Sve ove aktivnosti dovode do povećane kiselosti organizma.

  3. Nedostatak fizičke aktivnosti je veoma uticajan faktor koji doprinosi stagnaciji limfotoka. Budući da je on poluotvoren sistem i da cirkuliše kroz sve međućelijske prostore, grčenje i opuštanje mišića potiskuje limfnu tečnost kroz telo i na taj način potpomaže cirkulaciju limfotoka. Veoma je usko povezan sa hranom koju jedemo, je nas teška hrana navodi da mirujemo i usmerava telesnu energiju ka organima probave.

  4. Pravilno disanje je jedan od manje očiglednih faktora cirkulacije limfotoka, ali veoma značajan jer pluća predstavljaju vakuum pumpu i putem promene unutrašnjeg pritiska limfnih sudova i međućelijskih prostora usisava limfu i provlači je kroz telo. Narušeno disanje je u tesnoj vezi sa nedostatkom fizičke aktivnosti i najčešće je njegova posledica. Na njemu se može raditi povećanjem fizičke aktivnosti, iako se tako rizikuje nastavljanje štetnih disajnih navika kao što su disanje kroz usta i grudno disanje bez upotrebe dijafragme i punjenja stomaka. Zbog toga je neophodno u dnevnu praksu uvesti vežbe svesnog disanja dok nam pravilno disanje ne pređe u naviku kako u stanju povećane fizičke aktivnosti, tako i u stanju mirovanja.

  5. Faktori sredine u kojoj živimo ili radimo mogu takođe biti pogubni za naše telo u vidu izlaganja štetnim hemijskim uticajima (pesticidi, teški metali, industrijsko zagađenje…), ekstremnim fizičkim naporima, stresu bilo poslovnom ili porodičnom, mogu da doprinesu narušavanju balansa zdravog organizma i njegovom oštećenju i poželjno je redukovati ih što je više moguće za uspešan detoks.

  6. Neredovan i isprekidan san.
  7. Nedovoljno izlaganje suncu, svežem, čistom vazduhu i loše uzemljenje.

  8. Loša lična higijena.

Ukoliko uspemo da u svom životu korigujemo ove kategorije, da jedemo svežu, neobrađenu, sirovu, prirodnu, alkalnu hranu, svakodnevno pokrećemo svoje telo u prirodi na suncu i pravilno dišemo što čistiji vazduh osnovni nivo detoksifikacije organizma će uveliko biti pokrenut, a malo kasnije za dublji rad na čišćenju i regeneraciji možemo da pribegnemo nekoj od četiri poznate vrste posta ili njihovim kombinacijama. Na ovom mestu važno je napomenuti da je proces alkalizacije i hidratacije tela i pokretanja limfotoka dugotrajan i da zahteva veliku posvećenost i strpljenje. Ovo nije brzo rešenje koje će za kratko vreme izbrisati posledice dugugodišnjeg pogrešnog shvatanja već sveobuhvatan proces koji u najvećem broju slučajeva zahteva potpunu promenu životnog stila i navika i kao takav zahteva veliku disciplinu i određenu dozu odricanja u početku. Iako deluje teško, nagrada za istrajnost je višestruka i u mnogim aspektima čak i potpuno nenadana.

Hvala na posvećenoj pažnji i izdvojenom vremenu i energiji! 

Širi info: