Či Nei Tsang

Šta je Či Nei Tsang?

Najjednostavniji način da se približi ovakva tema jeste da krenemo od značenja samih reči. Njihovo preklo datira iz tradicionalne kineske medicine, odakle potiče i akupnktura i mnoge druge metode, i može se prevesti kao:

Či – životna energija;

Nei Tsang – rad na unutrašnjim organima.

Na ovaj način grubo možemo reći da je u pitanju energetski rad na unutrašnjim organima. Naime, taoistički monasi su još u davnim vremenima primetili da je stomačna duplja centar za sakupljanje i skladištenje snažnih emocionalnih energija, koje u ovom predelu ostaju zaključane i mogu u velikoj meri doprineti stvaranju i razvoju velikog broja siptoma narušenog zdravlja. Kako bi pomogli pokretanje ovih energija oni su razvili terapijski sistem tačaka i ciljanih pokreta u predelu abdomena kako bi se zarobljena energija oslobodila. Ova energija može biti u fizičkom obliku, kao naslage i zadebljanja u tkivima, a ove dalje imaju i svoju emocionalnu i energetsku komponentu. 

Efekti Či Nei Tsang masaže

Efekti ovog terapijskog metoda su ono što je mene najviše privuklo, budući da u teoriji i praksi detoksifikacije veliki naglasak stavljamo upravo na pokretanju i pravilnom radu probave i drugih unitrašnjih organa. Ova masaža predstavlja odličnu podršku procesima čišćenja tela jer pomaže da se pokrene pravilan rad tankog i debelog creva, kao i jetre, želudca, bubrega, slezine, pankreasa, srca, pluća, stomačnih mišića, dijafragme i krvne i limfne cirkulacije. Svi ovi organi su nam u domašaju putem trbušne duplje direktno ili posredstvom refleksoloških tačaka i uživaju dobrobiti primene ovog metoda u smislu pokretanja njihove pravilne funkcije na fizičkom i energetskom nivou.

Druga grupa efekata tretmana je emocionalne prirode. Često se može desiti da primalac terapije oseti snažna emocionalna pražnjenja kada se radi na određenim tačkama koje nose u sebi emocionalni naboj i stagnaciju energije. Tretman je usmeren ka delovanju na ove tačke na način koji omogućava otključavanje i oslobađanje emocionalnih blokada koje nosimo u stomaku. U tom smislu ova terapija predstavlja naše povezivanje sa svojom prošlosti i sa samim centrom svog bića za koji se veruje da se nalazi u predelu neposredno ispod pupka (Hara, Tantien).

Za stomak se veruje da predstavlja drugi, a možda čak i prvi mozak u ljudskom telu i u tom smislu ovim putem možemo uticati i na poboljšanje raznih neurološlih, autoimunih, kognitivnih, psiholoških, psihosomatskih i emocionalnih stanja. Ne trebamo zaboraviti ni da je stomak naš centar stabilnosti fizičkog tela odakle potiče svaki fizički pokret, kao i naše disanje. U tom smislu svi neuromotorni procesi koji se odigravaju u našem telu takođe uživaju pozitivne efekte ovog tretmana.

Kontraindikacije

Kao i sve terapijske metode, i Či Nei Tsang ima i određene slučajeve gde se ne bi trebao primenjivati. To su: 

  • u prvih 12 meseci nakon hirurške intervencije u somačnoj duplji;
  • u prisustvu akutnih kožnih manifestacija;
  • za vreme trudnoće ili menstruacije;
  • u prisustvu kontraceptivne spirale.

Demonstracija

U ovom odeljku ostaviću nekoliko video klipova koji pokazuju otprilike kako izgleda masaža.

 

 

Širi info: