Uvod

Ova prezentacija je posvećena svim ljudima otvorenog uma koji žele da se informišu o drevnim i modernim znanjima vezanim za temu unapređenja ljudskog zdravlja, vitalnosti i efikasnosti ljudskog tela kao i preokretanja neželjenih stanja koja smo stvorili u svom telu ne vodeći računa o osnovnim pravilima i zakonitostima koja se odnose na sva živa bića i takozvanu neživu materiju. Cilj ove prezentacije je da na što jednostavniji način približi principe funkcionisanja ljudskog sistema svima onima koji žele da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i unaprede fizičko, mentalno, emotivno i energetsko stanje svojih tela.

Informacije prikazane na ovom sajtu predstavljaju kombinaciju znanja autora stečenog opsežnim istraživanjem tema vezanih za pitanja blagostanja čoveka i primene tih znanja u praksi na sopstvenom organizmu, kao i posmatranja principa funkcionisanja prirode i usmeravanja drugih ljudi koji su se odvažili da žive u skladu sa zakonima koji utiču na sve nas. Predviđene su da budu zabavnog, informativnog i edukativnog karaktera i svako ko se odluči da primeni neka od objavljenih znanja i metoda u svom životu čini to svojom slobodnom voljom i na sopstvenu odgovornost potpuno svestan mogućih posledica njihove primene. Informacije koje su ovde ponuđene nisu predviđene da budu zamena za savet lekara ili drugih medicinskig stručnjaka i autor usmerava sve one koji smatraju da pate od neke bolesti ili da imaju problem medicinske prirode da se za savet obrate svom lekaru. Za sve one koji žele da se bave zdravljem, informacije na ovom sajtu su potpuno besplatne i otvorene svakom ko je otvoren da ih primi. Za one koji žele da uzvrate uloženu energiju postoji mogućnost dobrovoljne donacije.

A sada možemo započeti sa upoznavanjem ljudskog tela i njegovog funkcionisanja.

Širi info: