Uvod

Ova prezentacija je posvećena svim ljudima otvorenog uma koji žele da se informišu o drevnim i modernim znanjima vezanim za temu unapređenja ljudskog zdravlja, vitalnosti i efikasnosti ljudskog tela kao i preokretanja neželjenih stanja koja smo stvorili u svom telu ne vodeći računa o osnovnim pravilima i zakonitostima koja se odnose na sva živa bića i takozvanu neživu materiju. Cilj ove prezentacije je da na što jednostavniji način približi principe funkcionisanja ljudskog sistema svima onima koji žele da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i unaprede fizičko, mentalno, emotivno i energetsko stanje svojih tela.

Informacije prikazane na ovom sajtu predstavljaju kombinaciju znanja autora stečenog opsežnim istraživanjem tema vezanih za pitanja blagostanja čoveka i primene tih znanja u praksi na sopstvenom organizmu, kao i posmatranja principa funkcionisanja prirode i usmeravanja drugih ljudi koji su se odvažili da žive u skladu sa zakonima koji utiču na sve nas. Predviđene su da budu zabavnog, informativnog i edukativnog karaktera i svako ko se odluči da primeni neka od objavljenih znanja i metoda u svom životu čini to svojom slobodnom voljom i na sopstvenu odgovornost potpuno svestan mogućih posledica njihove primene. Informacije koje su ovde ponuđene nisu predviđene da budu zamena za savet lekara ili drugih medicinskig stručnjaka i autor usmerava sve one koji smatraju da pate od neke bolesti ili da imaju problem medicinske prirode da se za savet obrate svom lekaru.

A sada možemo započeti sa upoznavanjem ljudskog tela i njegovog funkcionisanja.

Širi info: